Blog

Zerif supports a custom frontpage

Omakanta espoo suomi keskustelu kuhmo

omakanta espoo suomi keskustelu kuhmo

Kaikki julkisen terveydenhuollon yksiköt käyttävät jo Resepti-palvelua. Resepti-palvelua käyttävät yksityisen terveydenhuollon yksiköt. Potilastiedon arkistoa käyttävät terveydenhuollon yksiköt. Miksi tietojani ei näy Omakannassa? Jos tietojasi ei näy, se voi johtua jostain seuraavista: Resepti-palvelun käyttöönottaneet yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköt.

Julkinen terveydenhuolto käyttää jo Resepti-palvelua. Potilastiedon arkistoa käyttävät terveydenhuollon toimintayksiköt. Sinua hoitanut terveydenhuollon toimintayksikkö ei toistaiseksi tallenna Potilastiedon arkistoon kaikkea potilastietojärjestelmään kirjattua tietoa. Tallentamattomat tiedot eivät näy Omakannassa.

Organisaation käyttämään potilastietojärjestelmään on tarkoituksella määritetty viive tutkimustulosten arkistoitumiselle ja niiden näyttämiselle Omakannassa. Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemä kirjaus on vielä kesken, minkä vuoksi tieto ei ole vielä tallentunut Potilastiedon arkistoon eikä sitä näytetä Omakannassa. Sinulla ei ole yhtään reseptiä. Potilastietojasi ei ole tallennettu Potilastiedon arkistoon.

Sinulla ei ole ollut käyntejä terveydenhuollon yksikössä sen jälkeen, kun yksikkö on liittynyt Potilastiedon arkistoon. Miten voin estää tietojeni näkymisen Omakannassa? Potilaalla ei ole lain mukaista oikeutta kieltää tietojensa tallentamista Potilastiedon arkistoon eikä niiden näyttämistä Omakannassa. Kun terveydenhuollon palvelunantaja on ottanut Potilastiedon arkiston käyttöönsä, se on velvoitettu tallentamaan potilastiedot Potilastiedon arkistoon.

Omakanta näyttää tiedot sen jälkeen, kun ne on terveydenhuollossa tallennettu Potilastiedon arkistoon. Reseptitietojen näkyminen Omakannassa on mahdollista estää kieltämällä reseptitietojen näkyminen muille kuin lääkemääräyksen kirjoittajalle. Tämä kielto ei kuitenkaan koske PKV-lääkkeitä. Jos resepti on poikkeuksellisesti laadittu paperisena, puhelimessa tai faksilla, apteekki tallentaa reseptin tiedot Reseptikeskukseen ja tiedot näkyvät Omakannassa.

On hyvä kuitenkin huomioida, että tieto lääkityksestä menee joka tapauksessa potilaskertomukseen, joka näytetään Omakannassa, mikäli palvelunantaja on liittynyt Potilastiedon arkistoon.

Käytössämme on yhteiskäyttöiset verkkopankkitunnukset. Miksi vain toisen henkilön tiedot näkyvät Omakannassa? Omakannasta on mahdollista nähdä vain omia tietojaan ja alle vuotiaan huollettavan lapsen tietoja. Yhteisillä pankkitunnuksilla ei voi nähdä molempien henkilöiden tietoja, ainoastaan sen, jonka henkilötunnus on liitetty pankkitunnuksiin. Toisen henkilön täytyy hankkia omat tunnukset.

Alaikäisten puolesta asiointi Omakannassa Miten näen alaikäisen lapseni tiedot Omakannasta? Vanhemmat näkevät Omakannasta alle vuotiaiden huollettaviensa tiedot. Huoltaja pääsee lapsen tietoihin kirjautumalla omilla tunnuksillaan Omakantaan ja valitsemalla sivun yläreunasta Lapsen tiedot -linkin. Vanhempi voi pyytää alaikäisen lapsen resepteistä yhteenvedon apteekista.

Potilastietoja vanhempi voi pyytää lasta hoitavasta terveydenhuollon yksiköstä. Lisätietoja alaikäisiä koskevista käytännöistä.

Omakantaan pääsevät kaikki, joilla suomalainen henkilötunnus ja tunnistautumisvälineet pankkitunnukset, sähköinen henkilökortti tai mobiilivarmenne.

Millä perusteella myös alaikäiset saavat käyttää Omakantaa? Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellyttää, että alaikäisen potilaan tiedot luovutetaan Omakanta-palvelun kautta myös alaikäiselle itselleen.

Palveluun tunnistautuminen edellyttää, että alaikäiselle on myönnetty vahvan sähköisen tunnistamisen välineet, kuten pankkien käyttämät verkkopankkitunnukset.

Erityistä ikärajaa palveluun pääsyyn ei ole asetettu. Miksi huoltajat näkevät vain alle vuotiaiden lasten tiedot Omakannasta? Puolesta-asioinnin toiminnot otetaan käyttöön vaiheittain. Alkuvaiheessa huoltaja voi asioida vain alle vuotiaan lapsensa puolesta. Kyse on alaikäisen potilaan oikeudesta  päättää hoidostaan sekä hänen terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien  tietojen näyttämisestä huoltajalle.

Alaikäinen, joka on ikänsä ja kehitystasonsa perusteella riittävän kypsä ymmärtämään hoitoratkaisujen merkityksen, voi päättää itse hoidostaan ja voi myös kieltää tietojensa näyttämisen huoltajalle. Alle vuotiaiden osalta tilanteet, joissa potilastietoja ei näytetä huoltajille, ovat harvinaisia ja ne ovat hallittavissa terveydenhuollon käytössä olevilla tietojärjestelmillä.

Yli vuotiaiden tietojen näyttäminen edellyttää muutoksia Kanta-palveluihin ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Miksi en näe vuotiaan lapseni tietoja? Omakanta näyttää toistaiseksi huoltajille alle vuotiaiden lasten tietoja. Muutokset koskevat alaikäisen itsemääräämisoikeuksien toteutumista ja alaikäisten mahdollisuutta estää hoitoonsa liittyvien tietojen näkyminen Omakannassa huoltajille.

Valvoja näyttää ottavan jo pelkästä pisteestä nokkaansa Noin ei tapahdu muiden paikkakuntien palstoilla Kellojärvi - Tulikivi Oyj, Etsi Toggle navigation Valikko. Keskustelu24 Paikkakunnat Kainuu Kuhmo. Kuhmon Matonpesu paikka Miksi maton pesu paikka on ressun alla????

Ja poistettu Kirjoitin nykykesästä ihan asiallisen tekstin tänne, jossa ei ollut mitään hävytöntä.. Kellojärvi - Tulikivi Oyj, Tulikivi Oyj: Sen olen huomannut, Kuhmossa ei saa, ei voi keskustella homoseksuaalisuudesta.

Miten kokoomuspuoluetta onkaan kohdannut tälläinen onnettomuus? Vieläkö meinaatte äänestää kokoomusta? Sir David Frederick Attenborough on väittänyt Dingo on nähty Kuhmossa Omakanta - yleistä Reseptit Terveystiedot Suostumus ja kiellot Tietosuoja ja -turva. Graafiset ohjeet ja logot Esitteet Muut materiaalit Opastusmateriaali Tilaa materiaalia.

Apteekissa asiointi Lääkärissä käynti Toisen puolesta asiointi Alaikäisen puolesta asiointi. Potilaan oikeudet Resepti-palvelussa Potilaan oikeudet Potilastiedon arkistossa. Kanta-palvelut Suunnittelu ja toteutus. Tutustu aiheeseen lisää Omakannan käyttöohje Omakannan palvelukuvaus Nämä potilaskertomustiedot Omakanta näyttää Lasten tietojen katsominen Sähköinen henkilökortti Mobiilivarmenne Tietosuojaseloste Lainsäädäntö. Omakanta Kaikki terveystietosi ja reseptisi yhdestä paikasta!

Omakannassa voi myös pyytää reseptin uusimista tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen. Käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja tunnistautumisvälineet  Niitä ovat verkkopankkitunnukset mobiilivarmenne sähköinen henkilökortti. Omakanta on valtakunnallinen palvelu Ei ole väliä, käytätkö julkisia, yksityisiä vai työterveyshuollon terveyspalveluja.

Palvelu näyttää reseptin tiedot ja niihin tehdyt merkinnät mihin asti resepti on voimassa paljonko lääkettä on jäljellä milloin lääkettä on haettu viimeksi apteekista lääkkeen annosteluohjeet kuka reseptin on määrännyt milloin ja missä resepti on määrätty onko resepti uusittu. Palvelussa voi myös lähettää reseptin uusimispyynnön. Terveystiedoista näytetään potilaskertomukset ja diagnoosit kriittiset riskitiedot laboratorio- ja röntgentutkimukset.

Tiedot näkyvät palvelussa niin kauan, kuin niiden lakisääteinen säilytysaika edellyttää. Jos tiedoissa on virhe Mikäli havaitset tiedoissasi virheen tai puutteita, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot. Päätä itse tietojesi käytöstä Ennen Kanta-palvelujen käyttöä sinulle kerrotaan, mistä uudistuneessa reseptissä ja Potilastiedon arkistossa on kyse.

Omakanta espoo suomi keskustelu kuhmo -

Millä perusteella myös alaikäiset saavat käyttää Omakantaa? Tietosuoja ja -turva Käyttöehdot ja ohjeet Verkkotoimitus Tekijätiedot Yhteystiedot Anna palautetta ja kysy.

: Omakanta espoo suomi keskustelu kuhmo

SEXWORK TURKU SEX HELSINKI 993
FENNIA JOENSUU TRANSVESTIITTI SEURAA 621
Omakanta espoo suomi keskustelu kuhmo 85

Tietojen luovuttaminen mahdollistaa esimerkiksi laboratoriotutkimusten hyödyntämisen julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä. Suostumuksen voi antaa Omakannassa tai terveydenhuollossa, ja se on voimassa toistaiseksi.

Suostumuksen voi aina perua. Potilas- ja reseptitietojen luovutuslupaa voi myös rajoittaa. Jos olet kieltänyt potilastietojesi luovuttamisen, tiedot eivät näy muualla kuin siinä yksikössä, jossa tiedot on kirjattukin. Jos kiellät reseptitietojen luovuttamisen, niin reseptin tiedot eivät näy apteekeissa eivätkä terveydenhuollossa.

Poikkeuksena on, että lääkkeen määrääjä näkee aina itse kirjoittamansa reseptit. Lisäksi rajoitus ei päde huumausaine- ja pääsääntöisesti keskushermostoon vaikuttavien PKV lääkkeiden kohdalla. Niitä koskevat reseptit näkyvät aina lääkkeen määrääjälle, myös muille kuin alkuperäisen lääkemääräyksen tekijälle. Omakannassa voit tallentaa hoitotahtosi ja elinluovutustahtosi.

Tahdonilmaisut tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä. Resepti Reseptiä käyttävät yksityisen terveydenhuollon yksiköt. Potilastiedon arkistoa käyttävät julkisen terveydenhuollon yksiköt Potilastiedon arkistoa käyttävät yksityisen terveydenhuollon yksiköt. Omakanta-verkkokoulu Omakannan uudet ominaisuudet Ohjeita uusimispyynnön lähettämiseen Omatietovaranto.

Omakanta - yleistä Reseptit Terveystiedot Suostumus ja kiellot Tietosuoja ja -turva. Graafiset ohjeet ja logot Esitteet Muut materiaalit Opastusmateriaali Tilaa materiaalia. Reseptitietojen näkyminen Omakannassa on mahdollista estää kieltämällä reseptitietojen näkyminen muille kuin lääkemääräyksen kirjoittajalle. Tämä kielto ei kuitenkaan koske PKV-lääkkeitä. Jos resepti on poikkeuksellisesti laadittu paperisena, puhelimessa tai faksilla, apteekki tallentaa reseptin tiedot Reseptikeskukseen ja tiedot näkyvät Omakannassa.

On hyvä kuitenkin huomioida, että tieto lääkityksestä menee joka tapauksessa potilaskertomukseen, joka näytetään Omakannassa, mikäli palvelunantaja on liittynyt Potilastiedon arkistoon.

Käytössämme on yhteiskäyttöiset verkkopankkitunnukset. Miksi vain toisen henkilön tiedot näkyvät Omakannassa? Omakannasta on mahdollista nähdä vain omia tietojaan ja alle vuotiaan huollettavan lapsen tietoja. Yhteisillä pankkitunnuksilla ei voi nähdä molempien henkilöiden tietoja, ainoastaan sen, jonka henkilötunnus on liitetty pankkitunnuksiin. Toisen henkilön täytyy hankkia omat tunnukset. Alaikäisten puolesta asiointi Omakannassa Miten näen alaikäisen lapseni tiedot Omakannasta?

Vanhemmat näkevät Omakannasta alle vuotiaiden huollettaviensa tiedot. Huoltaja pääsee lapsen tietoihin kirjautumalla omilla tunnuksillaan Omakantaan ja valitsemalla sivun yläreunasta Lapsen tiedot -linkin. Vanhempi voi pyytää alaikäisen lapsen resepteistä yhteenvedon apteekista.

Potilastietoja vanhempi voi pyytää lasta hoitavasta terveydenhuollon yksiköstä. Lisätietoja alaikäisiä koskevista käytännöistä. Omakantaan pääsevät kaikki, joilla suomalainen henkilötunnus ja tunnistautumisvälineet pankkitunnukset, sähköinen henkilökortti tai mobiilivarmenne.

Millä perusteella myös alaikäiset saavat käyttää Omakantaa? Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä edellyttää, että alaikäisen potilaan tiedot luovutetaan Omakanta-palvelun kautta myös alaikäiselle itselleen.

Palveluun tunnistautuminen edellyttää, että alaikäiselle on myönnetty vahvan sähköisen tunnistamisen välineet, kuten pankkien käyttämät verkkopankkitunnukset. Erityistä ikärajaa palveluun pääsyyn ei ole asetettu. Miksi huoltajat näkevät vain alle vuotiaiden lasten tiedot Omakannasta? Puolesta-asioinnin toiminnot otetaan käyttöön vaiheittain.

Alkuvaiheessa huoltaja voi asioida vain alle vuotiaan lapsensa puolesta. Kyse on alaikäisen potilaan oikeudesta  päättää hoidostaan sekä hänen terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien  tietojen näyttämisestä huoltajalle.

Alaikäinen, joka on ikänsä ja kehitystasonsa perusteella riittävän kypsä ymmärtämään hoitoratkaisujen merkityksen, voi päättää itse hoidostaan ja voi myös kieltää tietojensa näyttämisen huoltajalle. Alle vuotiaiden osalta tilanteet, joissa potilastietoja ei näytetä huoltajille, ovat harvinaisia ja ne ovat hallittavissa terveydenhuollon käytössä olevilla tietojärjestelmillä.

Yli vuotiaiden tietojen näyttäminen edellyttää muutoksia Kanta-palveluihin ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Miksi en näe vuotiaan lapseni tietoja? Omakanta näyttää toistaiseksi huoltajille alle vuotiaiden lasten tietoja. Muutokset koskevat alaikäisen itsemääräämisoikeuksien toteutumista ja alaikäisten mahdollisuutta estää hoitoonsa liittyvien tietojen näkyminen Omakannassa huoltajille. Täysi-ikäisten puolesta asiointi Omakannassa Haluaisin hoitaa omaiseni asioita hänen puolestaan Omakannassa.

Miten näen myös hänen tietonsa? Omakannasta on mahdollista nähdä omia tietojaan ja alle vuotiaan huollettavan lapsen tietoja. Lisätietoa toisen puolesta asioinnista. Miten lähetän reseptin uusimispyynnön Omakannassa? Katso ohjeet reseptin uusimiseen Saat vahvistuksen siitä, onnistuiko uusimispyynnön lähettäminen. Mistä tiedän, milloin resepti on uusittu? Katso ohje täältä Mitä reseptejä voin uusia? Katso ohjeet täältä Mikä terveydenhuollon yksikkö uusii reseptini? Katso ohjeet täältä Muuta Miten saan Omakannassa näkyviä tietojani korjattua?

Omakanta-palvelulla ei ole omaa tietovarastoa, vaan palvelussa näytetään Kanta-palveluihin terveydenhuollosta tallennetut hoitotiedot. Jos havaitset Omakannassa näkyvissä terveystiedoissasi virheitä tai puutteita, ota yhteyttä siihen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot.

Terveydenhuolto vastaa potilastietojen kirjaamisesta ja niiden korjaamisesta tarvittaessa. Kullakin terveydenhuollon yksiköllä on virheellisten tietojen korjaamiseksi omat käytäntönsä, joista yleensä kerrotaan yksikön verkkosivuilla. Neuvoja voit pyytää myös esimerkiksi kyseisen yksikön tietosuojavastaavalta tai potilasasiamieheltä.

Kellojärvi - Tulikivi Oyj, Tulikivi Oyj: Kuhmolaisilla mies opettajilla on salattu sek-menn. Kuhmolaisilla yli 60 eronneilla homo mies opettajilla on salattu sek. Mitä tapahtuu, kun kaksi vastakkaista näkemystä turvapaikanhakijoista kohtaa? Katri Tapola haluaa auttaa ja pitää pakkopalaut. Mopo on pikkupoikien iso juttu, mutta voisi niillä äänekkäillä melusaasteen aiheuttajilla pakoputkipojat mennä ajelemaan.

Eräällä kuhmolaisella miehellä oli sellainen tyyli, että hän nauroi paljon toisen vahingolle, mutta oli myös vastap. Pesonen teki maalin, Suomussalmen lahja maailmalle ja Suomelle! Ka mulle ei oo tarvetta. Asiakkaita "kytätään" kuin varasta ja kassalla oikein ihmetellään,että mitä asiakas on ostanut. Joko kannattaa vaihtaa kesäilmat auton renkaisiin vai vasta myöhemmin? Kysyin jo rengasliikkeestä, en saanut vastausta joten kysyn nyt.

0 thoughts on “Omakanta espoo suomi keskustelu kuhmo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *